Valachová reality

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č.480/2004 Sb., v platném znění) jsou nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Pokud společnost Valachová reality získá od návštěvníka těchto webových stránek (dále jen „návštěvník“) jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo v souvislosti s poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), nebo v souvislosti s žádostí návštěvníka o zasílání informací a novinek ohledně nabízených nemovitostí, je společnost za splnění dalších zákonných podmínek oprávněna emailovou adresu a telefonní číslo návštěvníka využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů a služeb. Návštěvník má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při poskytnutí osobních údajů. Návštěvník má možnost zaslat společnosti Valachová reality informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Společnost Valachová reality je oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí návštěvníky těchto stránek jen podle zákona o ochraně osobních údajů (zákon č.101/2000 Sb., v pozdějším znění). Podobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v části Zpracování osobních údajů.

Obsah webových stránek

Vyobrazení, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Valachová reality. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č.121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 213/1995 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů. Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, společnost Valachová reality tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.

Splnění informační povinnosti

Osobní údaje poskytnuté návštěvníky webových stránek společnosti Valachová reality budou zpracovávány jako osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), společností Valachová reality jako správcem, a to pro obchodní a marketingové účely, zejména zasílání nabídek nemovitostí a služeb společnosti Valachová reality. Osobní údaje budou zpracovávány společností Valachová reality po dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má každý právo nahlížet do svých osobních údajů, právo opravovat je a také má další práva v souladu s ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud se bude návštěvník domnívat, že jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů jsou porušována, je oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Partneři: